» Aktuality

UNICEF HLEDÁ DĚTI DO PROJEKTU DEN DOSPĚLÝM

UNICEF Česká republika vyhlašuje výběrové řízení na unikátní projekt Den dospělým. V rámci tohoto projektu stráví 10 vylosovaných českých dětí ve věku 10 – 15 let jeden pracovní den s úspěšnou českou osobností. 


Děti si vymění role se svými dospělými mentory a vyzkouší si, jaké je být dospělým, pracovat a rozhodovat. O své unikátní zkušenosti se podělí  s ostatními ve video blogu, který bude mapovat jejich den, zážitky a poznatky. Prostřednictvím rozhovorů s dětmi i mentory před a po akci budeme sledovat, jak obě strany tato zkušenost vzájemně obohatila, co nového a třeba i nečekaného zažili, co je překvapilo a inspirovalo, co si odnášejí pro budoucnost.

„Dětství není jen bezstarostným obdobím her a zábavy, ale také obdobím, kdy se u každého člověka formují základní hodnoty, životní návyky a dovednosti, vztah k druhým lidem i celé společnosti. Smyslem projektu Den dospělým je podpořit odpovědnost a samostatnost dospívajících dětí umožněním pracovní zkušenosti s člověkem, který ve své profesi dosáhl významných úspěchů,“ vysvětluje Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF.

Podobné akce ve formátu „children's take-over“ organizují pobočky UNICEF po celém světě. Pro UNICEF je projekt také naplněním práva dětí na to, aby se jim naslouchalo a mohly se aktivně zapojit do dění ve společnosti. Akce je součástí letošní kampaně k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte.

Den dospělým se koná v pátek 31. května 2019 před Mezinárodním dnem dětí.

Děti mají příležitost strávit svůj Den dospělým s těmito mentory:

 • Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha
 • Herečka Jitka Čvančarová
 • Hudebník David Deyl
 • Hokejista Patrik Eliáš
 • Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR
 • Jan Klas, ředitel podniku Řízení letového provozu ČR
 • Youtuber a moderátor Kovy
 • Taťána Le Moigne, ředitelka Google ČR
 • Daniel Sobotka, ředitel orchestru FOK Praha
 • Televizní moderátor Karel Voříšek

Zájemci o účast v projektu vyplní přihlášku, jejíž povinnou součástí je zaslání maximálně dvouminutového videa, ve kterém se zájemce krátce představí a odpoví na tři otázky:

 1. Kdybych měl/a moc na Zemi cokoliv změnit, co by to bylo?
 2. Co mě v životě nejvíce těší, z čeho mám největší radost?
 3. Kdyby ses měl/a popsat jedním slovem, které slovo by to bylo?

Podmínkou účasti je souhlas rodičů.

Do výběrového řízení budou zařazeny všechny děti ve věku 10 – 15 let (včetně), které zašlou na e-mail uvedený níže vyplněnou a podepsanou přihlášku a video. Pro každého mentora bude z přihlášených zájemců vylosován jeden účastník a jeden náhradník. Losování účastníků proběhne 30. dubna 2019. Losování bude pro zajištění transparentnosti vysíláno online na stránce UNICEF Česká republika na sociální síti Facebook.

Přihlášku do projektu Den dospělým najdete na webových stránkách www.unicef.cz. Vyplněné a podepsané přihlášky a videa je možné zasílat do 15. dubna 2019 na e-mailovou adresu uvedenou v pokynech na webu UNICEF ČR. Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz