» Sociální revue

Lékárníci požadují zprůhlednění systému plateb za léky

Lékárníci požadují zprůhlednění systému plateb za léky

Farmaceuti při letošním jednání o úhradách v rámci Dohodovacího řízení s pojišťovnami žádají, aby pojišťovny uplatňovaly při větším objemu plateb za léky množstevní slevy a bonusy, které jinak mizejí v neprůhledném systému. Tyto slevy mají velký vliv na monopolizaci trhu a vedou ke zvýhodňování velkých hráčů na trhu. Jsou zneužívány ke konkurenčnímu boji o pacienta. Platby za léky ze zdravotního pojištění mají mít svá jasná pravidla a mají být stejné pro všechny pacienty včetně doplatků. Žádáme rovné podmínky pro všechny provozovatele lékáren a výhodné doplatky pro všechny pacienty, nesouhlasíme s výhodami v cenách léčiv pro majitelé řetězců, které jsou na úkor nezávislých provozovatelů lékáren, lékárníků zaměstnanců a velké části pacientů.


"Politická reprezentace a to včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha upozorňovali na vážné problémy s bonusy a množstevními slevami, které jsou vyváděné mimo systém zdravotního pojištění. Dnes již primátor Zdeněk Hřib dokonce v minulosti označil praktiky, kdy je účtována pojišťovně maximální cena a následně uplatněna sleva, za pojišťovací podvod," uvedl koordinátor segmentu Marek Hampel.

Grémium majitelů lékáren dlouhodobě upozorňuje na až protiústavní znevýhodňování malých lékáren a jejich majitelů, kdy je jejich odměňování postavené pouze na maržích. Proto po dohodě s lékárenskou obcí včetně České lékárnické komory budou uplatňovat vyšší ohodnocení za výkon, s čím souhlasí i celá řada řetězcových lékárníků. Jedině tak bude zachována vysoká odborná úroveň primární péče o pacienta před zájmy finančních skupin a pacient bude mít v lékárnách vždy jistotu, že mu bude nabídnuta adekvátní farmaceutická péče. Navíc pokud pojišťovny budou mít možnost uplatňovat množstevní slevy a bonusy, mohou vrátit část financí do systému lékárenství bez toho aniž by to zasáhlo výrazně do jejich rozpočtů. Regulovaná komodita hrazených léků z pojištění tak bude transparentní a přinese především pacientům stabilní péči v celé České republice bez rozdílu.

Nově je součástí Dohodovacího řízení spolek Vaši lékárníci CZ. Smyslem účasti je podpořit koordinátora segmentu Marka Hampela, který byl v minulosti bezprecedentním způsobem napadán některými úředníky Ministerstva zdravotnictví ČR, kteří však nemají mandát do procesu vstupovat a jeho výstupy byly manipulativně zkreslovány i lékárníkům.

"Věříme, že pojišťovny naše požadavky akceptují a samy se zasadí o zprůhlednění systému úhrad za léky. Dlouhodobě je na jednu stranu segment lékárenství podhodnocován, je zde propad o více než 15 procent do našeho oboru, na druhé straně nikomu nevadí úniky na bonusech a slevách pro velké hráče na trhu," uvedla Pharm. Kristýna Pilátová ze spolku Vaši lékárníci CZ.

Informace k Dohodovacímu řízení s pojišťovnami:

Dohodovací řízení o způsobu rozdělení sumy ve výši 345 miliard Kč pro jednotlivé části zdravotnictví bylo v těchto dnech zahájeno. Každá část zdravotnictví má svého zástupce pro vyjednávání. Za péči v lékárnách bude vyjednávat nejen o množství peněz, ale také o způsobech plateb stejně jako v minulých letech Grémium majitelů lékáren (GML). Zastupuje 787 firem, což je více než 91% podíl z celkového počtu poskytovatelů lékárenské péče. Koordinátorem je předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel, který má zároveň mandát poskytovat informace pro média.

V přípravné fázi se bude vyjednávat:

1. navýšení výkonové platby za výdej každé položky léčiva

2. zrušení neopodstatněné limitace počtu vydaných položek léků v roce 2014

3. nastavení způsobu a výše platby za ověření tzv. pravosti léků

4. stanovení přesných kritérií pro čerpání bonifikačního fondu na podporu jedinečných lékáren

5. dosažení dohody na zavedení transparentního systému plateb za léky z veřejného zdravotního pojištění, které zamezí tzv. pojistným podvodům, na které upozorňuje i NKÚ

V oboru lékárenství je důležitou prioritou posílení trendu plateb za výkon farmaceuta spojených s výdejem léků, bude navrženo navýšení platby za signální výkon za každou položku na receptu za současného zrušení nesmyslné regulace z roku 2014, která již neodpovídá současnému způsobu proplácení každé položky a zavedení platby za výdej každé položky na receptu.

Lékárenství je jediný segment zdravotnictví, kde dlouhodobě klesají a nebo meziročně stagnují příjmy z veřejného zdravotního pojištění. Celému zdravotnictví přitom tento segment za posledních 5 let v lékárnách ušetřil při výdeji léků na recept celkem více jak 9 miliard Kč a přitom počet položek vydaných léčiv je stále stejný. Lékárníci za úspory, které systému doposud poskytli, nebyli nijak odměněni ani finančně motivováni. Za poskytování stejného objemu odborné práce v lékárnách naopak zdravotní pojišťovny platí stále méně peněz a takový nepoměr je nutné změnit.

Mgr. Marek Hampel PharmDr.

koordinátor segmentu lékárenské péče

Kristýna Pilátová

zmocněnec pro DŘ výboru Vaši lékárníci CZ z. s.

TZ v plném zněníCopyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz