» Slovníček

Deklaratorní akt

Aplikace práva, jímž se stvrzuje ne/existence právně relevantního sporného stavu.Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz