» Slovníček

Zákon o veřejných zakázkách

Vymezuje  povinnosti při  uzavírání a vyhlašování veřejných  zakázek.  Veřejná  zakázka je  smlouva  o  dílo, která  je  hrazena státem a vyhlašuje  se  v  předem  stanoveném  časovém  předstihu.  Určuje předmět  zakázky a  funkčnost  zakázky.Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz