» Tiskové zprávy

UNICEF v roce 2018 plánuje pomoci 48 milionům dětí, potřeba bude 3,6 miliardy dolarů

UNICEF (Dětský fond OSN) v roce 2018 plánuje dodat krizovou humanitární pomoc pro 48 milionů dětí v celkové hodnotě 3,6 miliardy dolarů. Pomoc bude směřovat do 51 zemí světa, především do oblastí zasažených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.


Ozbrojené střety a násilí jsou momentálně hlavní příčinou strádání dětí a prohlubují humanitární krize celých regionů. Řada konfliktů, jako například v Demokratické republice Kongo, Iráku, Nigérii, Jižním Súdánu, Sýrii nebo Jemenu, ohrožuje životy a budoucnost dětí již několik let.

„Tyto děti nemohou čekat, až války v jejich zemích jednou skončí,“ uvádí ředitel krizových programů UNICEF Manuel Fontaine a dodává: „Konflikty si vybírají největší daň na životech dětí a mladistvých. Kolaps zdravotní péče a dalších veřejných služeb nebo katastrofální nedostatek pitné vody a hygienického zázemí nejhůře dopadají právě na děti. Pokud jim společně nedokážeme pomoci, čeká tyto děti temná budoucnost.“

Pro stále více dětí se svět stává nebezpečným místem k životu – v zemích zasažených násilím nebo přírodní katastrofou dnes v průměru žije jedno ze čtyř dětí. Válčící strany neberou na životy dětí často ani ty nejmenší ohledy – děti jsou nejenom přímým terčem útoků, ale jsou jim také odepírána nejzákladnější práva, jako je zdravotní péče nebo vzdělání. Přibližně 84 % všech prostředků (tj. 3,015 miliardy dolarů) proto UNICEF v letošním roce použije na pomoc dětem postižených humanitární krizí vyvolanou ozbrojeným konfliktem.

Jedním z nejvážnějších nebezpečí jsou pro děti z válečných oblastí nemoci přenášené kontaminovanou vodou, jako je například cholera. Kvůli útokům na infrastrukturu, obléhání a nucenému vysídlování musejí miliony rodin používat na pití a vaření znečištěnou vodu z povrchových zdrojů a nemají téměř žádný přístup k ani nejjednoduššímu hygienickému zázemí. Obstarání vody je častou povinností dětí, zejména dívek, které jsou při cestě ke zdrojům vzdáleným i několik kilometrů nezřídka terčem násilí a zneužívání.

„V krizových oblastech světa trpí nedostatkem pitné vody 117 milionů lidí a nemoci způsobené pitím infikované vody jsou u dětí častější příčinou úmrtí než bomby a další násilí. Rodiče nemocných dětí potom zoufale hledají pomoc v přeplněných nemocnicích nebo na klinikách, které ještě nebyly zničeny. Pokud je navíc organismus dítěte oslabený podvýživou, riziko nákazy cholerou a dalšími smrtelnými nemocemi se prudce zvyšuje,“ přibližuje Manuel Fontaine.

V situacích rozsáhlých krizí je proto prioritou UNICEF obnovit co nejdříve zásobování pitnou vodou, ať už opravou infrastruktury, budováním nových zdrojů vody nebo prostřednictvím cisteren, a umožnit co nejvíce lidem přístup k hygienickému zázemí. UNICEF momentálně poskytuje polovinu všech krizových dodávek vody a souprav hygienických potřeb na světě. Ve všech krizových oblastech má UNICEF také své týmy specialistů a dobrovolníků, kteří zajišťují provoz zdravotnických a výživových center, mobilních klinik a provizorních škol, organizují rozsáhlé očkovací kampaně a přímo dohlížejí na distribuci pomoci dětem.

Největší část pomoci (1,3 miliardy dolarů) bude v letošním roce směřovat na pomoc dětem v Sýrii a okolních zemích, kde kvůli téměř sedm let trvajícímu konfliktu strádá 6,9 milionu dětí.

Cíle UNICEF pro rok 2018:

  • vyléčíme z akutní těžké podvýživy 4,2 milionu dětí
  • proočkujeme 10 milionů dětí proti spalničkám
  • zajistíme nezávadnou vodu a hygienické zázemí pro 35,7 milionů lidí
  • zajistíme formální či neformální vzdělávání pro 8,9 milionu dětí
  • poskytneme psychosociální pomoc 3,9 milionu dětí

Hlavní výsledky práce UNICEF v roce 2017:

  • 2,5 milionu dětí jsme vyléčili z akutní těžké podvýživy
  • 13,6 milionu dětí jsme proočkovali proti spalničkám
  • 29,9, milionu lidí získalo přístup k pitné vodě a hygienickému zázemí
  • 2,8 milionu dětí jsme poskytli psychosociální podporu
  • 5,5 milionu dětí ve formálním a neformálním vzdělání

Detailní informace o plánované pomoci v roce 2018 najdete ve zprávě Humanitarian Action for Children naleznete zde: http://bit.ly/2nqjq2T

Zdroj: UNICEF Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz