» Neziskové organizace

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ MORAVSKÝCH KOPANIC, O.P.S.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ MORAVSKÝCH KOPANIC, O.P.S.

Nestatní nezisková organizace s více než dvacetiletou tradicí, vznikla v roce 1995. Nejdříve založena jako nadace, v roce 1999 přeregistrována na obecně prospěšnou společnost. Jedním ze zakladatelů je i PRO-BIO (tzv. starý svaz).   


Věnuje se už od počátku i osvětě, vzdělávání, propagaci a poradenství v ekologickém zemědělství – a to zejména ve Zlínském kraji i na Hodonínsku ( akce pro odbornou i širokou veřejnost i pro školy: pořádá např. biojarmarky, dny otevřených dveří na ekofarmách a u bio výrobců, exkurze na ekofarmy, semináře, školení, přednášky, kurzy vaření a pečení z biopotravin, minifestival ekozemědělství ve Zlíně (od roku 2014), prezentace ekozemědělství na různých akcích v regionu i mimo region aj.). 

V roce 2004 koordinovalo středisko i prezentaci českého ekozemědělství a Bílých Karpat na ekofestivalu v Lucembursku, prezentuje ekozemědělství a  regionální ekologickou produkci např. i na festivalu Life Sciences Film Festival  v Praze www.lsff.cz  nebo na festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském Hradišti  www.tstt.cz .

Na webových stránkách www.iskopanice.cz provozuje i Katalog ekozemědělství Zlínského kraje a Hodonínska. Středisko vydalo i tištěnou brožuru pro spotřebitele Kam pro biopotraviny a bioprodukty ve Zlínském kraji a na Hodonínsku

Věnuje se propagaci a podpoře přírody, tradic a kultury Moravských Kopanic a Bílých Karpat (vydalo například úspěšnou publikaci o kopanickém nářečí nebo CD Ženského sboru Čečera.

IS Moravské Kopanice funguje také jako turistické infocentrum.

Až do roku 2004 vedl organizaci Ing. Milan Drgáč (jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v ČR), od roku 2004 je ředitelkou Mgr. Renata Vaculíková.

Kontakt:

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

687 74 Starý Hrozenkov 314
Tel.+ fax: 572 696 323
E-mail: iskopanice@razdva.cz

www.iskopanice.czCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz