» Neziskové organizace

Institut ochrany osobních údajů, z.ú.

Nezisková organizace Institut ochrany osobních údajů, z.ú. je organizace, která vznikla v roce 2017 rozhodnutím 8 pracovníků z oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů, legislativy, testování, projektového a risk managementu založit ústav, která by mohla hrát roli odborné autority v oblasti ochrany osobních údajů.


Institut ochrany osobních údajů, z.ú.

IČO: 06421016

Adresa:

Polská 1090/4
120 00, Praha 2 – Vinohrady

Telefon:

+420 602 330 864

E-mail:

info@ioosu.org

 

Předmět činnosti Institutu, dle zakládací listiny, poskytuje Institut za těchto podmínek:

  • Institut poskytuje za stejných podmínek výsledky předmětu činnosti dle zakládací listiny. Tyto služby poskytuje právnickým a fyzickým osobám, příspěvkovým organizacím, jakož i orgánům státní správy působícím v oblasti ochrany osobních údajů, a dalším subjektům, které projeví zájem o tyto služby.
  • Výsledky předmětu činnosti Institutu mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob.


Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz