» Sociální revue

Víte, jak má správně vypadat označení zdrojů, pokud veřejně publikujete?

Vše  má  svá  pravidla. Uvedení citací a odkazů má dokonce svoji normu -  uvádějí v souladu s ČSN ISO 690 (010197).


  • Uvedení autorova příjmení, rok publikace (Zajda, 2008).
  • V případě doslovné citace se dále uvádí strany uvedené za rokem po dvojtečce.
  • V seznamu literatury se uvádí (pouze, na kterou se v textu odkazuje) na konci statě v abecedním řazení dle příjmení autorů. Werner, J. Zaměstnanost. Praha: Karolinum, 2001.
  • V případě odkazu na více prací téhož autora, uvádí se práce chronologicky, publikoval-li více prací ve stejném roce, práce se odlišují uvedením písmena a, b atd. u roku vydání.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz