» Sociální revue

DEFINICE DOBROVOLNÍKA

DEFINICE DOBROVOLNÍKA

Definice dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

Dobrovolníkem může být

  • fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky
  • fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,

která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu.

Za dobrovolnickou službu je považována činnost, při níž dobrovolník poskytuje:

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo

c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje:

činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

Dobře vedené dobrovolnické programy  ukazují na význam a potřebnost podpůrné péče ve zdravotnictví a osvědčují se jako jeden z nástrojů, který se podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta:

  • Prostřednictvím lidského kontaktu dobrovolníka s pacientem napomáhají aktivizaci, motivaci a psychické pohodě hospitalizovaných   pacientů, rodině pacienta mohou přinést odlehčení i vědomí, že na podporu svého nemocného rodinného příslušníka nejsou sami.
  • Dětem i dospělým se zdravotním postižením umožňují dobrovolníci zapojení do běžného života a do činností, které jsou pro zdravého člověka samozřejmé - přispívají k tzv. sociální integraci.
  • Zlepšením nálady pacientů se může zlepšit i jejich komunikace a následná spolupráce při léčbě.
  • Přispívají k efektivnější organizaci práce a dávají více času personálu pro odbornou činnost
  • Přispívají ke zlepšení celkové atmosféry zdravotnického zařízení

Dobrovolnická zkušenost z kontaktu s chronicky nebo terminálně nemocnými, s dětmi i dospělými s tělesným, mentálním i duševním onemocněním, smyslovým handicapem přináší dobrovolníkům jiný úhel pohledu na smysl a kvalitu života. Je také velmi rychlým a přirozeným nástrojem pro sebepoznání a praktický proces učení se a iniciuje změnu žebříčku životních hodnot dobrovolníka.

„Tím, že moje aktivita někomu evidentně pomáhá, dostává můj vlastní život nový rozměr a smysl“

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služebCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz