» Sociální revue

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Ministerstvo souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP i nároku na příspěvek na péči. Připouští, že kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, kteří se do aktuálního posuzování „nevejdou“ odpovídajícím způsobem.


Je pravděpodobné, že anatomická ztráta dolní končetiny nad kolenem by měla být uznána za takové postižení osoby, která má nárok na přiznání průkazu ZTP a tím i na příspěvek na nákup motorového vozidla a podobně. Kdy ke změnám dojde, však ještě není známo.

-red-Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz