» Sociální revue

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ INFORMUJE O ÚDAJÍCH PRO ROK 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014 pro plátce pojistného na důchodové pojištění za zaměstnance, pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), účastníky dobrovolného důchodového pojištění, uživatele důchodů a plátce nemocenského pojištění.


Pojistné za zaměstnance

zaměstnavatelé nadále pojistné odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Sazba pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance se nemění a zůstává ve výši 2,3 % (v některých případech 3,3 %). Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1,2 %.

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

V roce 2014 se OSVČ odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % – z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění činí v roce 2014 1817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) a u osoby účastné na důchodovém spoření pojištění činí 1946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy).

Nemocenské pojištění

Zkracuje se doba náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, a to na období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ.

 

Zdroj: ČSSZCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz