» Sociální revue

PRŮKAZY ZTP: ZMĚNA V POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU

Nově zařazeným kritériem při posuzování zdravotního stavu při posuzování mimořádných výhod se stalo i neurodegenerativní onemocnění, a to změnou vyhlášky o posuzování zdravotního stavu na ZTP průkazy č. 388/2013 Sb. (ze dne 28. listopadu 2013).


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2013 Sb. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability (schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k neřízenému pádu), slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity (ztuhlost, nehybnost), hypokinézy (snížená schopnost a dovednost pohybových aktivit), tremoru (třesu), ataxie (příznak spočívající v poruše koordinace pohybů), mimovolných pohybů (např. tiky).

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
m) neurodegenerativní postižení s akinézou (ochrnutí, neschopnost pohybu), mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz