» Sociální revue

OSOBY OHROŽENÉ IZOLACÍ – PROBLÉM, KTERÉMU SE DLOUHO NENASLOLUCHALO!

OSOBY OHROŽENÉ IZOLACÍ – PROBLÉM, KTERÉMU SE DLOUHO NENASLOLUCHALO!

Občanské sdružení 3P, o.s. dlouhodobě pracuje se seniory a zdravotně postiženými osobami a také s cílovou skupinou osob, které jsou ohroženy izolací, což bývá první krok vedoucí k sociální izolaci ve všech svých podobách.

Na problém matek na mateřské dovolené a osob, které pečují o své blízké z důvodu jejich nepříznivého zdravotního stavu, organizace upozorňuje již několik let, často bez pozornosti a vyslyšení naléhavosti.


 

 

Na přelomu roku 2013 začala organizace hledat někoho, kdo by nám pomohl propagovat osvětu a samotnou přímou pomoc ohroženým. Na počátku roku 2014 jsme pro spolupráci získali sopranistku Pavlínu Senič, která se stala „aktivním hostem“ projektů občanského sdružení 3P, které svou vstřícností motivují právě ohrožené izolací. Je až apelující, jak rychle a nenápadně působí izolace na celistvost osobnosti. Tuto cílovou skupinu tvoří v drtivé většině ženy pečující o dítě, o zdravotně postižené dítě, rodiče či jiného příbuzného. To, co pečujícím ženám chybí nejvíce, je kontakt, sebevědomí, pochopení, ocenění a v některých případech finanční prostředky anebo právě naopak, žijí ve zlaté kleci. Aktivity pro tyto osoby však nejsou do současné doby příliš podporovány a o to více si 3P cení vstřícnosti a finanční podpory Městské části Praha 7, která přispěla na jeden z posledních interaktivních seminářů určený ohroženým izolací.

Podpořený Minikurz floristiky měl zaujmout, naučit novým dovednostem, probudit fantazii a především jeho úkolem bylo vytrhnout ženy z denního stereotypu.  Starostem jednotlivých klientek po celou dobu naslouchala radní MČ Praha 7 Mgr. Marcela Justová. Vedení kurzu se ochotně ujal přední český florista Pavel Hruška, který připravuje květiny pro řadu významných a známých osobností. „Malým – velkým“ překvapením pro účastnice minikurzu byla návštěva operní pěvkyně Pavlíny Senič, která si také vyzkoušela jednu z technik úpravy květin. V podání známé sopranistky se v pracovním sále rozezněla lidová píseň z Moravského Slovácka „Lásko, bože, lásko“. Operní diva všechny zúčastněné ohromila svoji přirozeností, krásou čistého podání, ale vlastně už i jen svojí přítomností, což je jeden z momentů, kdy si účastnice mohou uvědomit, že mají právo na velké zážitky.

Občanské sdružení 3P, o. s. navázalo na činnost Zdravotně postižených Kraje Praha (CZP KP), které působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením především. Činnost CZP KP byla po dvacetiletech ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo 3P, o.s.

Chcete-li i vy podpořit naši činnost, dovolujeme si uvést číslo bankovního účtu naší organízace vedeného u ČSOB: 245 110 988/0300

Více o 3P se dozvíte na webových stránkách: www.kpss5.czCopyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz