» Sociální revue

POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!

POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!

Pozor, nezaplaťte v novém roce daně na zrušené účty finančních úřadů! Částka Vám bude sice automaticky vrácena, ale vy se vystavujete nebezpečí, že jeho Vaše daňová povinnost nebude řádně zaplacena a vy se vystavujete sankce z důvodu prodlení.


Důvodem je ukončení dvouletého přechodného období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty. Rozhodným dnem je poslední den v roce a dále je již nutné plnit úhrady na nové účty, které naleznete na tomto odkazu:  Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a přečíslí účtu pro placení daní (rozklikněte).

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (tvar = předčíslí - matrika/0710). 
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, a to v sekci „Daně a pojistné“, „Placení daní“. 

-red/zdroj:financnisprava.cz-Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz