» Sociální revue

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ REGISTROVÁNY!

V zákoně o sociálních službách se upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se také postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby a projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby.


Tento stav novela zákona nově upravuje následující částí: o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb.

Novela zákona o sociálních službách radikálněji řeší poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Nelegální sociální služby jsou poskytovány bez garance kvality, kdy v řadě případů není klientům poskytována odpovídající péče a dochází k vážnému ohrožení jejich zdraví. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje na dva miliony korun.

Novinky zaznamenávají i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby.

Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

-red-Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz