» Podnikání

Druhá etapa whistleblowingového zákona vstupuje v účinnost

Druhá etapa whistleblowingového zákona vstupuje v účinnost

Zákon o ochraně oznamovatelů rozšiřuje 15. prosince pole působnosti. Mechanismy na ochranu whistleblowerů tak musí zavést i ve firmách nad 50 zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti FaceUp Technology je týden předem připraveno 57 % společností, jichž se zákon má týkat.


Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby od 15. prosince měly všechny soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců zavedený oznamovací kanál pro přijímání podnětů o nekalých praktikách. Už od srpna se tato povinnost týká obcí nad 10 000 obyvatel, veřejných zadavatelů a firem na 250 zaměstnanců. Podle průzkumu, který společnost FaceUp Technology provedla během listopadu, je na zákon připravena polovina, konkrétně 57 % z celkově 200 dotázaných.

„Z naší zkušenosti plyne, že většina povinných subjektů řeší zákon až po jeho účinnosti. 57 % tedy považujeme za překvapivě pozitivně výsledek značící, že novou legislativu berou firmy opravdu vážně. Například před letním termínem bylo připraveno pouze 26,5 %,” komentuje výsledky Jan Sláma CEO společnosti FaceUp Technology, která poskytuje snadné řešení zákonných povinností v podobě aplikace NNTB (Nenech to být). Podle jeho odhadu se prosincová lhůta týká přibližně 10 000 firem. Ty tak musí zajistit zabezpečené řešení, které umožní písemně i ústně přijímat oznámení, a navíc musí stanovit příslušnou osobu, která je bude řešit.

Společnost FaceUp Technology je se třemi tisíci klienty největším poskytovatelem whistleblowingového řešení v ČR a podle jejích údajů se počet oznámení během prvních 3 měsíců po zavedení účinnosti zákona oproti loňskému roku zdvojnásobil.

„Takto výrazný narůst oznámení je pro nás příjemným překvapením. Znamená to, že firmy zavádějící anonymní whistleblowingové systémy mají od svých zaměstnanců větší důvěru, a ti tak volí raději vnitřní oznamovací sytém místo využití nových externích možností. Zákon tedy může vést k větší transparentnosti a etickému chování v českém pracovním prostředí,” zakončuje David Špunar, COO společnosti FaceUp Technology.

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz