» Podnikání

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

Zástupci společnosti NEWPS.CZ a Hospodářské komory ČR podepsali smlouvu o spolupráci na projektu "PES - Právní elektronický systém", který vyvede podnikatele a živnostníky z džungle zákonů týkajících se podnikání a pohlídá za ně jejich plnění administrativních a daňových povinností.


Bude se jednat o unikátní a ojedinělý projekt, který má jediný cíl - firmám všech velikostí a oborů podnikání skutečně pomoci. Lavina nových zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už totiž natolik nepřehledná, že je odrazuje nejen od samotného podnikání, ale nevyznají se v ní kolikrát ani sami úředníci.

Duchovním otcem Právního elektronického systému je Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a tvůrce řady úspěšných projektů elektronizace státní správy, mimo jiné také systému Czech POINT a datových schránek, které patří dlouhodobě mezi jedny z mála bezchybně fungujících a jejichž služby denně využívají tisíce občanů. "Praxe nyní jasně ukazuje, že v současných právních úpravách se často neorientují zákonodárci, soudy ani dozorové orgány. A právě PES je cestou, jak podnikatelům pomoci orientovat se v nepřehledných zákonech a předpisech," dodává Zajíček.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý podepsal klíčový dokument o spolupráci se společností NEWPS.CZ s.r.o., která pro projekt PES zajistí provoz a technickou podporu celého systému. Podnikatelům by měl PES začít v základním režimu pomáhat už od 1. ledna 2019.

"Přehledné podnikatelské prostředí je pro Hospodářskou komoru dlouhodobou prioritou číslo jedna. Proto chceme Právní elektronický systém spustit co nejdříve, přestože povinnost pro navrhovatele zákonů přikládat ke každému legislativnímu návrhu přehled povinností pro podnikatele zatím nebyla ukotvena v zákoně," řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že o změnu zákona začne Komora znovu aktivně usilovat a v říjnu opět osloví zákonodárce.

Informace, které budou mít možnost podnikatelé v Právním elektronické systému najít, budou mít zatím kvůli absenci příslušné legislativní úpravy informativní charakter. Bez zákona zatím totiž nelze dát přehledu větší závaznost, kterou by podnikatelé přivítali.

PES si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor podnikání. Zjednodušeně řečeno, PES bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti - kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář a kam poslat, a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Příklady udělených pokut a počet kontrol, které se přímo dotýkají podnikání (zdroj: Jednotlivá ministerstva a úřady na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím)

Sociální zabezpečení - odvody podnikatelů za zaměstnance

2014 - počet kontrol: 106 104

- pokuty: 45,6 mil. Kč

2015 - počet kontrol: 106 958

- pokuty: 63,1 mil. Kč

2016 - počet kontrol: 105 935

- pokuty: 105,69 mil. Kč

Zákon o nezaměstnanosti

2014 - počet kontrol: 15 081 - pokut: 579 - výše pokut: 140 mil.

2015 - počet kontrol: 7 071 - pokut: 582 - výše pokut: 31 mil.

2016 - počet kontrol: 26 620 - pokut: 3919 - výše pokut: 198 mil.

Silniční daň

2014 - výše pokut: 184 mil.

2015 - výše pokut: 145 mil.

2016 - výše pokut: 130 mil.

Živnostenský zákon

Správní delikty

2014 - počet řízení (správní + blokové): 12 393 - výše pokut: 17,47 mil.

2015 - počet řízení (správní + blokové): 11 729 - výše pokut: 16,79 mil.

2016 - počet řízení (správní + blokové): 10 900 - výše pokut: 17,33 mil.

Přestupky fyzických osob

2014 - počet řízení (správní + blokové): 415 - výše pokut: 1,316 mil.

2015 - počet řízení (správní + blokové): 616 - výše pokut: 2,075 mil.

2016 - počet řízení (správní + blokové): 498 - výše pokut: 1,833 mil.

 

Zdroj: HK ČR, NEWPS.CZ a jednotlivá ministerstva a státní instituce na základě Zákona o svobodném přístupu k informacímCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz