» Profesionálové

Program Erasmus+ po pandemii: Školy opět vysílají své žáky do zahraničí

Program Erasmus+ po pandemii: Školy opět vysílají své žáky do zahraničí

Počty studijních výjezdů do zahraničí v rámci evropských programů Erasmus+ se během pandemie propadly o tisíce. Převážná část studentů se na plánované studentské pobyty během pandemie nedostala. Nyní školy opět zahraniční pobyty studentů obnovují.


Program Erasmus vznikl v roce 1987, od té doby se rozšířil z 11 do 33 zemí. Program využívá kolem 300 tisíc vysokoškolských studentů za rok. Do zahraničí vyrážejí čím dál častěji také žáci středních odborných škol. Kvůli pandemii ale studenti během posledních dvou let zůstali doma. „Celosvětová pandemie zahraniční stáže žáků zásadně zasáhla. Kvůli jejich bezpečnosti byly všechny stáže na téměř dva roky zastaveny,“ uvedl Pavel Noha, učitel cizích jazyků a koordinátor zahraničních aktivit Střední odborné školy Jarov.

Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií byly některé zahraniční stáže žáků zrušeny, jiné přesunuty. V rámci stipendijního programu Erasmus+ vyjelo v roce 2020 do zahraničí o polovinu méně vysokoškoláků než v roce předtím. Erasmus+ ale není jen doménou vysokých škol. Do zahraničí vyrážejí na zkušenou i žáci učilišť a letos se po pauze budou moci do zahraničí opět podívat. „Naše škola už několik let organizuje zahraniční výjezdy a stáže žáků v  Holandsku, Španělsku, Finsku, Německu nebo Anglii. V naší škole mají možnost zúčastnit se studijních pobytů v zahraničí žáci všech maturitních i učebních oborů školy včetně učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyjet do zahraničí  mohou žáci všech ročníků studia. Stáž však nedoporučujeme žákům prvního ročníku, protože ještě nemají dost odborných znalostí a dovedností,“ vysvětlil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

České školy se do programu aktivně zapojují – své žáky a pedagogy nejen vysílají do cizích zemí, ale přijímají i zahraniční studenty. SOŠ na pražském Jarově získala pro roky 2021 až 2027 tzv. akreditaci. Výhodou pro akreditované organizace je zjednodušení procesu předkládání grantových žádostí. „Dům zahraniční spolupráce zveřejnil koncem ledna letošního roku výsledky hodnocení žádostí o akreditace Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě. Jelikož naše škola dlouhodobě působí nejenom jako vysílající organizace, ale současně i jako přijímající organizace, podali jsme v roce 2021 žádost o udělení statutu akreditované organizace, která dokládá vysokou míru zapojení, zkušeností, kvality a důvěryhodnosti ve vztahu k zahraniční spolupráci školy a k aktivnímu zapojení školy do projektů zahraničních pracovních stáží žáků. Naše škola se stala na celé aktuální projektové období akreditovanou organizací, respektive akreditovanou školou. Získání akreditace nám umožní snadnější přístup k evropským prostředkům, a tedy i možnost rozšířit naše zapojení do mezinárodní spolupráce a vyslání mnoha dalších žáků školy na tyto grantově plně hrazené pracovní stáže po celé Evropské unii,“uvedl Pavel Noha.

Zahraniční zkušenosti žáky nic nestojí. Stačí kapesné. Veškeré náklady spojené se zahraniční mobilitou jsou plně hrazeny z projektových prostředků. Podle údajů Evropské komise 94 procent účastníků říká, že zahraniční pobyt zlepšil jejich dovednosti. Zahraniční stáž přináší studentům i pracovní nabídky. „Všichni naši zahraniční partneři nám dávají na žáky jen dobré zpětné reference. Velká spokojenost je spojena s odbornou úrovní vysílaných žáků, a to napříč jejich obory vzdělávání. A vzhledem k tomu, že nedostatek kvalitních řemeslníků je celoevropský problém, dostalo několik našich žáků už i nabídku na pracovní uplatnění v zahraniční partnerské organizaci. Ze strany žáků je o zahraniční stáže obrovský zájem,“ řekl Miloslav Janeček.

Na možnost vyjet během studia do zahraničí kladou důraz už žáci devátých tříd při výběru střední školy. „Rodiče s dětmi při výběru střední školy velice pečlivě porovnávají možnosti, které svým žákům v průběhu studia školy nabízejí. Uchazeči už dobře rozumí tomu, že zahraniční pracovní stáž v průběhu studia je nejen velkou a cennou životní zkušeností, ale také výhodou, která se absolventům zúročí v profesních životopisech a na trhu práce. Účastník každé zahraniční mobilitní stáže v programu Erasmus+ navíc obdrží po jejím absolvování celoevropsky uznávané osvědčení ve formě Europassu Mobility,“ uzavřel Miloslav Janeček.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz