» Profesionálové

Přechod do cloudu je pro firmy jedním z milníků průmyslové transformace

Přechod do cloudu je pro firmy jedním z milníků průmyslové transformace

Každý den průmyslové podniky doslova chrlí obrovská množství různých dat z výroby, která musí někde skladovat, aby s nimi bylo možné dále pracovat. K tomu lze samozřejmě využít interní servery v rámci vlastní IT infrastruktury, avšak existuje ještě jedna možnost. Posílat svá big data do cloudu a mít tak k dispozici všechny výhody této technologie.


Téměř všechny stroje, na nichž se dnes vyrábí, generují nějaká data. Typicky jde například o údaje z čidel o teplotě, tlaku, otáčkách, vibracích a podobně. Právě tato data jsou pro firmy velmi důležitá, protože na jejich základě mají přehled o tom, zda výroba probíhá v pořádku. Znamená to, že z nich lze zpětně dohledat při reklamaci produktu třeba i celou chybnou šarži, případně je možné sledovat a vyhodnocovat stav výrobních zařízení a optimalizovat tak servisní operace. Zároveň si firmy často ukládají i informace o tom, který díl se kam montoval, a to včetně sériových čísel. Tato data mohou být generována i za pomoci optických kamer a opět se hodí jak pro řešení reklamací, tak pro běžnou kontrolu kvality či pravidelné audity.

Leckteré firmy veškerá tato data ukládají na vlastní servery, a tak s nimi mohou pracovat jen v omezené míře. „Důvodem je to, že jejich IT infrastruktura většinou nemá dostatečný výpočetní výkon pro to, aby nad daty mohla probíhat nějaká složitější analytika. Takže si data většinou uloží, ale jejich potenciál zůstává spíše nevyužitý,“ popisuje běžnou praxi v českých podnicích David Kazda, ředitel divize ERP a CRM systémů ve společnosti Algotech. Pokud se však vedení společnosti rozhodne, že se vydá cestou cloudových služeb, může svá data nejen bezpečně archivovat, ale zároveň na nich nechat pracovat pokročilé algoritmy. Výstupy poté může začlenit například do plánování další výroby nebo je použít pro prediktivní údržbu zařízení či optimalizaci mnoha procesů v celém řetězci výroby.

V cloudu nejsou náročné datové analýzy žádným problémem

Poskytovatelé cloudových služeb totiž mohou firmám nabídnout daleko vyšší výpočetní výkon a exportovaná data je tak možné zpracovávat v reálném čase. Výstupy se navíc mohou okamžitě přenášet na obrazovky ve výrobních halách a odpovědní pracovníci mohou ihned reagovat a upravovat parametry výroby tak, aby zůstávaly optimální. Zároveň tyto cloudové aplikace umí generovat různá upozornění, což je důležité pro obsluhu strojů. „V cloudu je ale také možné použít nástroje Business Intelligence, které dokážou díky prvkům AI a velkému výkonu dělat v reálném čase pokročilé analýzy. Výstupy se poté vizualizují v dashboardu aplikace v podobě různých grafů, trendových křivek a firmy tak mají okamžitě k dispozici podklady, na jejichž základě mohou pracovat na rozvoji společnosti,“ pokračuje David Kazda.

Další výhodou přechodu průmyslových podniků do cloudu je sdílení dat s dodavateli, nebo dalšími články výrobního řetězce bez toho, aby bylo nutné data fyzicky odesílat například pomocí e-mailů. Odpovědní pracovníci tedy sdílí pouze linky, které odkazují na dokumentaci uloženou na serverech v datových centrech. Nejen, že jsou tedy informace dostupné odkudkoliv, jsou také zabezpečené proti případné manipulaci. Nikdo totiž nemůže data žádným způsobem měnit, což zaručuje jejich důvěryhodnost. Firmy samozřejmě mohou tyto linky sdílet i se svými koncovými zákazníky, kteří se například zajímají o technické detaily, případně hledají u výrobce informace o náhradních dílech. Velkým firmám, které mají více výrobních závodů napříč Českem či dokonce v různých zemích a kde montáž probíhá postupně na několika místech, zároveň cloud umožňuje sdílet informace o výrobku. Což v praxi znamená, že už při nakládání rozpracovaného dílu v jednom závodě mají v tom druhém veškerá potřebná data pro to, aby mohli ihned začít s další montáží. Podle Davida Kazdy však bude pro průmysl cloud důležitý i kvůli implementaci strategie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) do jednotlivých podniků. Firmy budou totiž muset sdílet informace o ekologické zátěži výroby. Půjde například o spotřebu elektřiny, vody, emisí COa podobně. „Tato data budou muset být sdílená s příslušnými státními či evropskými institucemi i zákazníky právě prostřednictvím důvěryhodných a EU schválených cloudů,“ říká na závěr.

Zdroj: Komunikační agentura SetevaCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz