» Slovníček

Komunitní péče

Je sociální péče prováděná v komunitě. Sociální péče je pomoc státu občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci či nepříznivé životní poměry. V oblasti sociální péče zabezpečuje stát poradenskou a výchovnou činnost, poskytuje dávky a služby. Sociální pomoc zahrnuje péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a kteří jsou společensky nepřizpůsobení. V rámci sociální péče se poskytují tyto služby a dávky:

 • peněžité dávky
 • věcné dávky
 • výchovná a poradenská péče
 • pracovní rehabilitace
 • ústavní sociální péče
 • péče v ostatních zařízeních sociální péče
 • pečovatelská služba
 • stravování
 • kulturní a rekreační péče
 • mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených
 • bezúročné půjčky

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz