» Slovníček

Komunitární programy

Jsou  to  nástroje ES a  byly  vytvořeny na  podporu a  prohloubení  spolupráce při  řešení  společných  problémů  mezi členskými  státy v  rozličných  oblastech,  avšak  souvisejících  s  politikami Společenství.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz