» Slovníček

Kodaňská kritéria

Vedoucí  představitelé  EU  v  roce 1993 vymezili na  zasedání   v  Kodani tři   základní  kritéria,  která  musí naplnit každá  nově  přistupující  země:

1)   stabilní  instituce garantující demokracii, právní  stát,  ochranu  lidských  práv a   

      respektování  národnostních  menšin

2)   fungující  tržní  hospodářství

3)   musí  zcela  přistoupit na  všechny  závazky  plynoucí z členství  a  podporovat cíleCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz