» Slovníček

JESSICA

Představuje  iniciativu Evropské  komise  ve  spolupráci s EIB a Radou Evropské  rozvojové  banky (CEB). Posláním  iniciativy je  podpora  udržitelné  míry investic, růstu a pracovních  míst v  městských  oblastech.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz