» Slovníček

JASPERS

Projekt  propojující  expertízy  a  zdrojů s   cílem  pomáhat  členským  státům při  implementaci Strukturální a  kohezní  politiky EU v  rámci  teritorií. Hlavním  cílem  je systematizace a  rozvoj spolupráce členských států.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz