» Slovníček

CBA: Cost-benefit analysis

Dokument, který posuzuje projekt z hlediska společenských přínosů pro obec, region. Posuzuje jej  především  z hlediska vlivu na zaměstnanost, životní prostředí, poptávku regionu apod. Je  nástrojem  pro  vyčíslení nákladů a výnosů,  které  vyplývají  z  projektu. Obsahuje:

 • Marketingové shrnutí
 • Analýzu současného stavu
 • Popis řešeného problému
 • Popis projektu po technické stránce
 • Etapizaci projektu
 • Marketingová analýza + strategie
 • Management lidských zdrojů
 • Strukturu financování projektu
 • Financování provozu projektu
 • Finanční analýzu projektu
 • Analýzu společenského přínosu
 • Analýzu citlivosti rizik
 • Harmonogram činností
 • Alternativní plán


Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz