» Slovníček

Cílová skupina

Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. (např. senioři,  bezdomovci,  v jiných  případech turisté, obyvatelstvo apod.)

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz