» Slovníček

Cash flow

Doslovný český překlad "peněžní tok"
1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku
2. přehled o peněžních tocích

Cíle  politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Používaná  zkratka: HSS. pro  období 2007-2013 jsou  stanoveny  3 cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská  územní  spolupráce.

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz