» Slovníček

Business Angel

Obchodní  anděl (fyzická  osoba),  který  investuje  menší  částky do  malých  či  začínajících  firem.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz