» Slovníček

Acquis Communitaire

Acquis Communitaire (francouzský výraz) je kumulativní soubor legislativy obecně závazných aktů Evropské unie (Evropské právo), které již byly přijaty či budou přijaty. Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Musí je akceptovat i každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat. Je to nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Je považován za základ evropské integrace. Na jeho vzniku, zavedení, vývoji a dohledem se podílí celá řada institucí EU.

Acquis Communitaire zahrnuje:

  • legislativy jednotlivých zemí
  • deklarace
  • rezoluce
  • základní principy
  • mezinárodní smlouvy
  • a další dokumenty

Kompletní judikáty (acquis communautaire ), zde naleznete více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. 

-lz-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz