» Slovníček

Kapitálový trh

Trh na němž se  obchoduje s penězi a dlouhodobými cennými papíry s dobou splatnosti delší než 1 rok.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz