» Slovníček

Cenné papíry

Tvoří významný prostředek pro realizaci bankovních operací. Soustava cenných papírů tvořena směnkou, akcií, šekem, vkladní knížkou, certifikátem, jenž jsou vystavené a znějí:

  • Na jméno – au nom
  • Na řád – au ordre
  • Svědčí majiteli – au porter

 

Realizace obchodu s cennými papíry:

  • Obchody k uspořádání – per arrangement – obchod zúčtovatelný ve stanovenou dobu
  • Obchody přímé -  vyrovnání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi prodejcem a kupujícím.


Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz