» Slovníček

Adhezní řízení

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že obžalovaný má povinnost tuto škodu, ušlý zisk nahradit poškozenému či vydat bezdůvodné obohacení. Jde o řízení, v němž mimo hlavní záležitost je možné projednat i záležitost vedlejší, která by se jinak musela projednávat v jiném samostatném řízení.

Podmínkou pro přiznání je včasné připojení se poškozeného s návrhem na uložení povinnosti nahradit či vydat, a to nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení. Soud o nároku rozhodne v plném rozsahu, či jen částečně, nebo poškozeného odkáže na občanskoprávní (civilní) řízení. Soud může rozhodnout o nároku na náhradu škody i při vyslovení neviny, pokud je škoda beze všech pochybností prokázána a způsobena obžalovaným.

-red-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz