» Slovníček

Clo

Dávka za propuštění zboží přes státní hranici. Charakterem je veřejným poplatkem, který je realizován (vybírán)  prostřednictvím pověřeného správního orgánu.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz