» Slovníček

Nostrifikace

Uznání platnosti dokumentu osvědčujícího dosažení kvalifikace na území jiného státu.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz