» Slovníček

Obiter dictum

Vyjádřeno mimochodem - stanovisko nad rámec řešené záležitosti.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz