» Slovníček

Per rollam

Rozhodnutí postupně přijaté zainteresovanými (odpovědnými, pověřenými) formou oběžníku.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz