» Slovníček

Afinita

TAI neboli Target Affinity, zkráceně tedy jen afinita v sobě zahrnuje index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň. Popisuje sledovanost vybraného média zvolenou cílovou skupinou, kterou má oslovit (vyjadřuje vztah mezi TRP a GRP).

Příklad:

Sledovanost v konkrétní cílové skupině (TRP) vydělíme sledovaností v obecné populaci (GRP). Pokud afinita dosáhne vyššího čísla než 1,00, je sledovanost v konkrétní cílové skupině větší než v obecné populaci.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz