» Slovníček

Adman

Nepravidelně udělované prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě. O jeho udělení rozhoduje Asociace reklamních agentur (AKA). Návrh musí získat podporu minimálně dvou třetin všech jejích členů. Vyhlašuje se v rámci galavečera Effie.

Pocta se vyjadřuje udělením zlatých manžetových knoflíčků, na nichž je vyryto písmeno A.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz