» Slovníček

CSR

CSR je společenská odpovědnost organizací (z agl. Corporate Social Responsibility) a představuje vzájemně provázané aktivity a postupy v organizaci zahrnující oblast sociální, environmentální a ekonomickou. Společenská odpovědnost je smysluplnou reakcí organizací na dopady vlastních činností na společnost.

Primárně má CSR přispívat ke zvýšení důvěryhodnosti, udržitelnosti, zlepšování aspektů společenské odpovědnosti. Oorganizaci může přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit. Je i konkurenční výhodou a může sehrát roli při rozhodování při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízení a přidělování dotací.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz