» Slovníček

Maastrichtská smlouva (7.2.1992)

Smlouva, která dala podklad k vytvoření tzv. evropského občanství. Cílem je vybudování hospodářské a měnové unie, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

Mainstream

Obecné označení většinově přijatelných názorů, co je normální a běžné, co je známé široké veřejnosti a přístupné všem.

Mainstreaming

Proces ovlivňování dominantních myšlenek, postojů, praktik nebo trendů, s cílem dosáhnout změny v politice a praxi - změny v postojích a schopnostech pracovníků, změny v samotných organizacích a změny v tom, jak poskytují služby.

Mandatorní výdaje

Jedná se o výdaje rozpočtu - "přikázané" výdaje,    které jsou stanoveny zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

 

Marginalizace

Marginální znamená okrajový, také  mezní. Pochází z latinského marginalia = poznámky na okraji textu. Marginalizovat tedy znamená odsouvat na okraj zájmu, bagatelizovat.

Media relations

Media relations jsou vztahy s médii, které jsou hybnou pákou public relations i marketingové komunikace. Vychází ze skutečnosti, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím médií. Metoda je postavena na budování dlouhodobé spolupráce s novináři, která vede k publicitě, zlepšení reputace konkrétní osoby či ideje. Publicita prostřednictvím media relations je bezplatná, placená je reklama. Nejde o jednostrannou spolupráci, novináři mohou získat zajímavé, korektní, věrohodné a včasné informace či tipy na dobrá témata. MR mohou zahrnovat až 80 % celkových aktivit v rámci PR.

Nástroje media relations:

  • tisková zpráva, newsletter, informační email, RSS kanál
  • tisková konference, brífink, press foyer, neformální setkání
  • publikování materiálů, stanovisek, sond, průzkumů, statistik, odborných analýz a dokumentů s cílem ovlivnit vyznění mediální agendy
  • poskytování mediálních partnerství
Měnový kurz

Vyjadřuje nominální cenu jedné měny v jednotkách měny druhé.

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Poradní orgán pro národní ekonomiky, které směřují ke krizi. Poskytuje konzultace dotýkající se měnových otázek, stabilizace měnových kurzů, devizových úvěrů apod. Je financován z příspěvků členských států. Sídlí ve Washingtonu.

Mezinárodní pohyb služeb

Také je nazýván tzv. neviditelný export. Jedná se  o služby:

  • faktorové - důchody získané vývozem výrobních faktorů
  • nefaktorové - doprava, přeprava, cestovní ruch
  • služby distribuce - doprava, skladování (překladiště), komunikace, obchod
  • výrobní služby - pojišťovnictví, banky, právnické služby apod.
  • sociální služby - zdravotnictví, jednotlivé sociální služby  (v pojetí zák. 108/2006 Sb.) školství, náboženství, pošta
  • osobní služby - domácí služby (servis pro domácnost), opravy, restaurace, ubytovací zařízení
Microsite

Tak přesně takto je označován speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Pojem minisite či weblet je speciálním označení webdesignerů. Microsite je marketingovým nástrojem. Hlavní stránka má zpravidla své vlastní URL adresu a/či doménu. Jsou o ideální způsob prezentování specifického okruhu informací nebo produktů.

Místní Agenda 21 (MA21)

Komunitní programem jednotlivých obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti veřejnosti. Cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

 

Moderační právo

Právo na zmírnění náhrady škody. Toto právo má jen soud, nelze  však uplatnit jedná-li se o škodu úmyslnou.

Modus vivendi

Dohody mezi subjekty mezinárodního veřejného práva, pokud se nepodařilo nalézt naprostý konsens - dohoda  "o způsobu žití".

Monitorovací výbor

Výbor, který je povinen sledovat plnění programu veřejné  pomoci, jeho účinnost a  správnosti.

Moratorium

Zákaz, který je časově omezený.

MSC2007

Monitorovací  systém strukturálních  fondů a Fondu  soudržnosti 2007-2013.

Multibanking

Systém souběžného zpracování finančních dat elektronickou cestou více bankami. Ve světových podmínkách se rychle  rozvíjejí prostředí mezinárodních finančních vztahů. Velký význam mají mezinárodní bankovní instituce zaměřené na aktivní vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj.

Multiplikátor ekonomické základny

Známý  také  pod  zkratkou MEZ.  Vyjadřuje  počet,  kdy celkový počet  pracujících v  regionu,  vydělíme  počtem pracujících  v  základních činnostech.

Municipalita

Obecní samospráva, popřípadě samosprávné orgány jednotlivých územně správních jednotek (ÚTJ), zejména jako subjekty majetkoprávních vztahů.

NAEP

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

 

Strana: 1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz