» Veletrhy

Sílí potřeba výuky podnikání, ve školách by ji uvítalo 75 procent Čechů

Sílí potřeba výuky podnikání, ve školách by ji uvítalo 75 procent Čechů

Podnikavost a praktické obchodní zkušenosti – to jsou dovednosti, které se studentům hodí nejen v budoucích zaměstnáních. Přes čtyři pětiny Čechů je pro úspěch v dnešním světě považuje za důležitější než vysokoškolský titul. Na českých základních, středních i odborných školách má však stále víc prostoru fyzika či chemie než rozvoj podnikatelského myšlení.


„Covid-19 ovlivnil způsob, jakým žijeme a pracujeme – v této chvíli je vzdělání v oblasti podnikání a ekonomické gramotnosti pro utváření budoucnosti České republiky ještě důležitější než kdy předtím. Při bližším pohledu na některé z podniků, kterým se daří i přes aktuální situaci dobře, je zřejmé, že se jedná o organizace vedené a naplněné lidmi s dostatkem podnikatelského myšlení a dovednostmi. To jim umožnilo naplnit výzvy, a co je důležitější, nalézt a využít příležitosti,“ uvedl Martin Smrž, ředitel obecně prospěšné organizace JA Czech, která podporuje vzdělávání českých studentů v oblasti podnikání.

S tím, že se dá podnikání naučit jako ostatní věci, souhlasí podle průzkumu JA Czech 72 procent Čechů. Jen jeden z deseti je však přesvědčen, že tuto úlohu plní školská zařízení. „Ačkoli by mohly být informace o podnikání přirozenou součástí mnoha předmětů, na středních i odborných školách ve výuce chybí. Cílem rozvoje podnikatelského myšlení u českých studentů přitom není, aby všichni po ukončení školy založili firmu, ale předat každému dovednosti, znalosti a porozumění, díky nimž se stane klíčovým členem týmu, ať už v soukromém, nebo veřejném sektoru,“ vysvětlil Martin Smrž.

Začlenění podnikání do povinného vzdělávání na středních školách a odborných školách by podle výzkumu ocenilo 75 procent rodičů a až 81 procent by uvítalo předmět, ve kterém žáci během školního roku založí a provozují reálnou firmu. „V rámci projektu JA Studentská Firma se takto v loňském školním roce mimo klasickou výuku vzdělávalo 15 194 studentů středních škol, gymnázií i středních a vyšších odborných škol. V celoročním programu účastníci prožívají vše, co s podnikáním souvisí, od přemýšlení, s čím mohou na trhu uspět, přes management, výrobu po prodej a marketing. Zájem o tento program stran škol v posledních letech rychle stoupá – loni jsme zaznamenali 218 realizovaných studentských firem, což je meziroční nárůst o 23 procent. Přibývá i lidí z praxe, kteří chtějí mladým lidem být nápomocní. Do všech našich projektů se ve školním roce 2019/20 zapojilo celkem 488 dobrovolníků a mentorů a neméně důležitou roli sehrálo 670 učitelů,“ vyjmenoval Martin Smrž. Vlajkový program Studentská Firma pod hlavičkou mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement vzdělává miliony studentů po celém světě.

Styly učení se rychle mění a zastaralé memorování látky mladé lidi nemůže oslovit. Zkusit si podnikání na vlastní kůži je však něco jiného. „Průzkumy ukázaly, že žáci, kteří podnikatelskými programy procházeli, zaznamenali pokles počtu neomluvených hodin a záškoláctví v průměru o 45 procent. Celkově studenti zlepšili svou nezávislost, zvýšili svou kreativitu, byli připraveni podávat lepší výkony a také značně vzrostla jejich vytrvalost. Po ukončení programu bylo 89 procent účastníků přesvědčeno, že jsou dostatečně vybaveni na to založit vlastní byznys,“ popsal Martin Smrž.

Studie, které proběhly například ve Španělsku, Švédsku, Kanadě nebo ve Spojených státech, prokázaly pozitivní vliv vzdělávání studentů v podnikání na celkové podnikatelské klima země. Studenti, kteří prošli programem JA Podnikatelská firma, vykazovali v průměru 30procentní nárůst zájmu o podnikání v následujících pěti letech. A to se poté v následujícím pětiletém cyklu projevilo navýšením podnikatelských aktivit těchto mladých lidí o 13 procent.

„Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky. V České republice vytváří zhruba 40 procent HDP, což je sice úctyhodné číslo, ale za Evropskou unií zaostáváme – tam malé a střední podniky tvoří skoro 60 procent HDP. Zároveň tyto podniky zaměstnávají skoro dva a půl milionu Čechů, což je zhruba 45 procent všech zaměstnanců. V současné době ale české malé a střední podniky zaostávají za průměrem Evropské unie i pokud jde o dovoz, a hlavně vývoz zboží uvnitř EU. Zde je jasně vidět, že potřebujeme mladé podnikatele, kteří se budou specializovat na nové obory s významným uplatněním na světovém trhu a zároveň budou využívat inovací. Právě pro takto významnou roli, kterou malé a střední podniky sehrávají v českém hospodářství, je nutné začít učit podnikavost na českých školách co nejdříve,“ poukázal Martin Smrž.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz