» Magazín

V Konstantinových Lázních pomáhají pacientům s nemocemi kloubů, srdce, cév, diabetem i těm onkologickým

V Konstantinových Lázních pomáhají pacientům s nemocemi kloubů, srdce, cév, diabetem i těm onkologickým

Konstantinovy Lázně jsou jediné lázně v Plzeňském kraji. Pyšní se krásnou okolní přírodou, vzrostlým lázeňským parkem, čistým vzduchem a jedinečným pramenem Prusík. Když se k tomu připočte vzorná péče o lázeňské pacienty a klienty, není divu, že o pobyt je zájem. Konstantinovy Lázně představil jejich vedoucí obchodního oddělení,Ing. Rostislav Vondruška

 

 


„Konstantinovy Lázně jsou lázně střední velikosti. Může se tu najednou léčit a rekreovat 300 pacientů, potažmo hostů. Ale v letních měsících bychom uvítali vyšší kapacitu. Převažuje česká klientela, ta německá tvoří návštěvnost do 10 %. Měli jsme část i ruské a ukrajinské klientely, která momentálně není k dispozici,“ uvedl Ing. Rostislav Vondruška.

V Konstantinových Lázních se léčí pacienti po operaci velkých kloubů, srdce či velkých cév, pacienti s diabetologickými a též onkologickými indikacemi. „Konstantinovy Lázně jsou situovány v jedné z nejčistších oblastí v České republice, a přestože nejsme klimatickými lázněmi, tak jsme zaměřeni také na zlepšení kondice dýchacího ústrojí při postcovidových stavech. Naším hlavním léčivým prostředkem je voda, minerální pramen Prusík. V rámci republiky má vůbec nejvyšší přirozený obsah kysličníku uhličitého a je velmi vhodný na koupele a samozřejmě na pití.“

Zcela jednoznačně největší výzvou, s kterou se lázně potýkají, je nedostatek kvalitního kvalifikovaného personálu. „Naše kmenová personální výbava se nemění, jsou to lidé místní nebo z blízkého okolí, kteří zůstávají. Ale je část personálu, který podléhá velké fluktuaci. Jedná se zejména o odborný zdravotnický personál, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, lékaře. S tím se, myslím, potýkají všechny lázně,“ uvedl Ing. Rostislav Vondruška a také nastínil, čím chtějí vylepšit chod Konstantinových Lázní, co plánují. „Potřebujeme dostavět druhý výtah v hlavní domě Prusíku, protože tady jsou ubytovaní lidé s největším pohybovým omezením. Také chystáme nákup léčebných laserů. A potom nekončící prací je péče o lázeňský park, který je v našem majetku, což většinou nebývá běžné. Jsme odpovědni za více než 1000 stromů. Jakkoliv neplánujeme nějakou gigantickou investici, tak potřeba peněz na vylepšení služeb vždycky bude.“

K lázeňskému životu patří také kultura a ta má v Konstantinových Lázních své místo. Spolupráce s městem je příkladná. Letos je čeká 219. zahájení lázeňské sezóny, na kterém selázně podílejí s obcí a místní akční skupinou Český západ. Jinak je kulturní vyžití klientů plně v režii lázní. „Zveme sem protagonisty z různých žánrů, skupiny jak poslechové, tak taneční. Ale děláme také odborné přednášky, které jsou aktuální pro naše pacienty - jak se o sebe starat, jak se pohybovat, jak cvičit a tak dále. Děláme tematické vycházky, které kromě toho, že plní kulturně osvětovou funkci, tak mají i terapeutický význam. Procházky jsou v určitém tempu a lidé, zejména po cévních operacích a operacích srdce, potřebují pohyb na čerstvém vzduchu. Míváme i vystoupení, která jsou neregionálního významu, jako byla například návštěva a vystoupení Zuzany Bubílkové.“

Na závěr rozhovoru Ing. Rostislav Vondruška prozradil, která místa v Konstantinových Lázních a okolí má osobně nejraději. „Nejraději mám in-line stezku, kterou v rámci letní sezóny využívám na bruslení. Dostanete se po ní do různých míst v okolí. A pak mám velmi rád zříceninu hradu Švamberk na vrchu Krasíkov.“ uvedl Ing. Rostislav Vondruška s dovětkem, že pro každého návštěvníka se v Konstantinových Lázních najde něco, co ho zaujme, bude se líbit, zlepší kondici a je důvodem, proč se do západních Čech znovu vrátit.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz