» Neziskové organizace

CHARITATIVNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU LETOS POPRVÉ S HANDICAPFESTEM!
CHARITATIVNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU LETOS POPRVÉ S HANDICAPFESTEM!

Letošní šestý ročník charitativního výstupu na Sněžku se uskuteční společně s prvním ročníkem hudebního festivalu s názvem HandicapFest. Těšit se můžete například na Janka Ledeckého nebo kapelu The Tap Tap. Akce proběhne poslední květnovou sobotu 26. května v Peci pod Sněžkou, konkrétně na centrálním parkovišti. Vstupné je zdarma.


INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ MORAVSKÝCH KOPANIC, O.P.S.
INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ MORAVSKÝCH KOPANIC, O.P.S.

Nestatní nezisková organizace s více než dvacetiletou tradicí, vznikla v roce 1995. Nejdříve založena jako nadace, v roce 1999 přeregistrována na obecně prospěšnou společnost. Jedním ze zakladatelů je i PRO-BIO (tzv. starý svaz).   


Institut ochrany osobních údajů, z.ú.

Nezisková organizace Institut ochrany osobních údajů, z.ú. je organizace, která vznikla v roce 2017 rozhodnutím 8 pracovníků z oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů, legislativy, testování, projektového a risk managementu založit ústav, která by mohla hrát roli odborné autority v oblasti ochrany osobních údajů.


Integrace 3P, z.s.

Významnou položkou činnosti naší neziskové organizace je slaďování péče, pracovního a osobního života. Jedná se především o vyhledávání pracovního uplatnění formou flexibilního úvazku anebo zahájení výdělečné činnosti.


MOJE VELKÉ PŘÁNÍ
MOJE VELKÉ PŘÁNÍ

Nadační fond Moje velké přání byl založen koncem loňského roku a pomalu začíná naplňovat svojí hlavní ambici, kterou je především zprostředkovávat zážitky. Přání prvních žadatelů jsou vyplněna a další se už připravují.


PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM BÍLÉ KARPATY
PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM BÍLÉ KARPATY

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ve Zlínském kraji pečuje prostřednictvím Regionálního centra (RC) PRO-BIO Svaz Bílé Karpaty o 59 členů.  Mezi nimi je 46 praktikujících ekozemědělců, z nichž každý sedmý je zároveň i zpracovatelem. Dalšími členy jsou pak vzdělávací instituce či neziskové organizace.

RC Bílé Karpaty spravuje Ing. Milan Drgáč, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice a propagátor biopotravin.

Působnost regionálního centra Bílé Karpaty zasahuje okresy Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Centrum poskytuje členům svazu specializovaný poradenský servis zaměřený na ekologické zemědělství, a to jak pro praxi, tak směrem ke státním a dozorovým orgánům.


Půjčovna 3P Praha , z.s.

Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem.


Spolek Lymfom HELP

Lymfom HELP pomáhá již více jak 14 let pacientům s lymfomy, protože zjištění této diagnózy představuje nemalou zátěž po fyzické, psychické i sociální stránce. „Pacienti mohou čerpat informace z našeho webu či informačních příruček, které vydáváme. Nabízíme jim také edukační setkání, kurzy jógy nebo rekondiční víkendy s lidmi se stejným onemocněním. Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz