» Magazín

BCV SOLUTIONS POSKYTUJE ZDARMA SOFTWARE PRO IDENTITY MANAGEMENT

BCV SOLUTIONS POSKYTUJE ZDARMA SOFTWARE PRO IDENTITY MANAGEMENT

Praha (PROTEXT) - CzechIdM je ryze české řešení, které zajistí komplexní a přehlednou správu uživatelských účtů ve vaší společnosti, a to bez nákupu licencí.


Společnost BCV solutions přichází na trh s vlastním řešením v oblasti Identity Managementu, které poskytuje svým zákazníkům zdarma. Produkt CzechIdM zajišťuje kompletní řešení správy uživatelských účtů pro středně velké firmy, instituce státní správy a zdravotnická zařízení. Toto řešení se tak stává dostupnější alternativou k již existujícím produktům společností Oracle, IBM či Novell.

CzechIdM je systém, který spravuje uživatelské účty a jejich vztah k jednotlivým aplikacím a datům. Jeho nasazení do provozu je velmi snadné, protože není třeba cokoliv instalovat v koncových systémech. Hlavním přínosem pro zákazníky je automatizace procesů správy uživatelských účtů a z toho plynoucí větší bezpečnost a auditovatelnost prostředí.

CzechIdM bylo poprvé implementováno v prostředí Národního parku Šumava. Vedoucí odboru informatiky a GIS Ing. Lubomír Dvořák říká: „Vzhledem k velkému rozsahu aplikací a nejednotnosti správy uživatelů a rolí jsme hledali nástroj na jejich správu. Komerčně dodávané správce identit jsme nepoužili, protože nám nevyhovovaly cenou nebo omezeným rozsahem služeb. V současné době jsme ve fázi zavádění do ostrého provozu a ukazuje se, že systém bude plně funkční.“

„Ze zkušeností našich zákazníků vyplývá, že návratnost investic do Identity Managementu je u společnosti s 300 zaměstnanci do dvou let. A to nepočítáme s náklady souvisejícími s poškozením dobrého jména společnosti nebo častěji s odcizením dat zaměstnancem. Proti jiným komerčním řešením na trhu platíte pouze práci našich odborných konzultantů a to v předem stanoveném rozsahu a kvalitě,“ říká Lukáš Cirkva, obchodní ředitel společnosti a dodává:

„Při naší dlouholeté praxi s realizací projektů Identity Managementu v ČR jsme zjistili, že z robustních a často velmi drahých řešení se využívá jen omezená skupina funkcionalit. Například z desítek dostupných reportů se v praxi využívají pouze dva. Proto jsme CzechIdM navrhli tak, aby poskytovalo maximum přínosů využitelných v českém prostředí.“

Komplexní informace o CzechIdM, principech implementace, o tom proč se za licence neplatí a mnohé další naleznete na webových stránkách http://www.czechidm.cz/.

O společnosti BCV solutions

BCV solutions s.r.o. je rychle se rozvíjející česká společnost poskytující IT řešení a služby. Na trhu působí od roku 2008.

Konzultanti společnosti se v posledních 5 letech účastnili implementací Identity Managementu pro firmy ČD Cargo a.s., ČEZ ICT Services a.s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, UniCredit leasing a.s., Západočeskou Univerzitu a další.

http://www.bcvsolutions.euCopyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz