» Magazín

SANEP: DŮVĚRA VLÁDĚ JE NA BODU MRAZU, VÝRAZNĚ K TOMU PŘISPÍVAJÍ KAUZY NĚKTERÝCH MINISTRŮ

SANEP: DŮVĚRA VLÁDĚ JE NA BODU MRAZU, VÝRAZNĚ K TOMU PŘISPÍVAJÍ KAUZY NĚKTERÝCH MINISTRŮ

Praha 15. března (PROTEXT) - Důvěra drtivé většiny občanů České republiky v koaliční vládu Petra Nečase je aktuálně na bodě mrazu. Vedle konkrétnějších podob vládních reforem, které budí ve většině veřejnosti obavy, se na tomto stavu výrazně podílejí rovněž aféry některých členů stávajícího vládního kabinetu.


Výrazný pokles důvěry u občanů podněcují především kauzy s korupčním podtextem. Více jak dvoutřetinová většina občanů se totiž domnívá, že kauzy některých ministrů Nečasova vládního kabinetu mohou vést ke zpochybnění vládní protikorupční politiky, která je jednou z priorit středopravicové vládní koalice. Ukazuje to exkluzivní průzkum společnosti SANEP z něhož rovněž vyplývá, že aktéři těchto kauz, ministři Alexandr Vondra (ODS), Josef Dobeš (VV), Pavel Drobil (ODS) a Vít Bárta (VV), kromě důvěry ztratili i podporu významné většiny veřejnosti, která většinově žádá jejich odstoupení. To platí obzvláště pro nynějšího ministra obrany Alexandra Vondru, který je spojován s kauzou ProMoPro. I přesto, že nejméně vadí široké veřejnosti kauza ministra dopravy Víta Bárty, jenž musel vysvětlovat působení svých podřízených během svého působení v bezpečnostní agentuře ABL, většinově je žádáno i jeho odstoupení z ministerského postu. Koaliční vládě vedené premiérem Petrem Nečasem pak aktuálně důvěřuje méně než čtvrtina veřejnosti.

Tento stav se pochopitelně odráží i na hodnocení samotného premiéra Petra Nečase, který jako představitel vládní koalice již není českou veřejností považován za osobnost garantující účinný boj proti rozbujelé korupci. Tento názor pak sdílí i značná část voličů ODS.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 4. - 8. března 2011 na vybrané skupině 6.658 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 17.922 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Drtivé většině 86,4% respondentů kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, jednoznačně vadí kauzy ministrů, kterým je stávající vládní kabinet Petra Nečase nucen čelit od prosince minulého roku, kdy vypukla kauza Státního fondu životního prostředí, v níž figuroval dnes již bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS).

Nadpoloviční většina respondentů (51,1%) mezi kauzami nerozlišuje a vadí jim jako celek. Při pohledu na jednotlivé vládní kauzy dle názoru 12,7% dotázaných nejvíce poškozuje důvěryhodnost vlády aktuální kauza ProMoPro, ve které figuruje ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).

Následuje aféra jeho stranického kolegy a bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila, kterou vnímá jako nejvíce poškozující důvěryhodnost koaliční vlády 9,8% respondentů. Dění kolem ministra školství Josefa Dobeše (Věci veřejné) považuje za pochybení ohrožující důvěryhodnost vlády 7,9% dotázaných a aféry spojené s Vítem Bártou ohrožují důvěryhodnost dle mínění 4,4% dotázaných.

Více jak tři čtvrtiny dotázaných (78%) se domnívá, že dosavadní kauzy mohou vést ve svém konečném důsledku ke zpochybnění vládní protikorupční politiky. To je pravděpodobně způsobeno faktem, že některé z kauz, v nichž figurovala nebo figurují jména vládních činitelů, byly korupčního charakteru.

Více jak dvoutřetinová většina dotázaných (67,3%) aktuálně nedůvěřuje koaliční vládě pod vedením Petra Nečase, které bývá mimo jiné vytýkána i špatná komunikace s veřejností.

Dle mínění 64% respondentů dosud medializované aféry jednotlivých členů koaliční vlády Petra Nečase jednoznačně ovlivnily jejich důvěru v celou vládu, což může umocnit negativní vnímání vládních reformních opatření.

Poměrně dříve oblíbený politik Petr Nečas není dle aktuálního názoru 68,8% dotázaných dostatečně silnou osobností, jež by mohla z pozice předsedy vlády garantovat efektivní realizaci protikorupční politiky. K tomuto většinovému názoru přispívá zjevně skutečnost, že se premiér Petr Nečas v kauzách členů jeho kabinetu příliš osobně neangažuje.

Většina respondentů (67,4%) zastává názor, že fakta v kauze ProMoPro, ve které figuruje jméno nynějšího ministra obrany Alexandra Vondry, jsou natolik závažná, že by měl tento člen vlády na svůj post neprodleně rezignovat. Tedy bez ohledu na to, zda je za zakázku pro firmu ProMoPro přímo odpovědný či nikoliv. Tato kauza se týká audiovizuální zakázky v celkové výši 525 mil. Kč, jež během českého předsednictví EU (první pololetí roku 2009) realizovala firma ProMoPro. Zakázka byla této společnosti zadána vládní sekcí pro evropské předsednictví pod vedením tehdejšího vicepremiéra pro evropské předsednictví Alexandra Vondry, a to bez výběrového řízení. Původní cena zakázky neměla přesáhnout 85 mil. Kč.

Argumenty, prostřednictvím kterých Alexandr Vondra prokazuje svou nevinu v kauze ProMoPro, chápe 65,6% dotázaných za lživé a nedostatečně průkazné.

I přes jisté úspěchy, které zaznamenal Alexandr Vondra během svého dosavadního působení na ministerstvu obrany, není dle názoru 67,5% dotázaných schopným a důvěryhodným politikem.

Více jak polovina dotázaných respondentů (52%) je stále přesvědčena, že působení ministra dopravy Víta Bárty v jedné z největších českých bezpečnostních agentur, má negativní vliv na jeho působení v čele ministerstva dopravy. Ministr dopravy a poslanec za Věci veřejné Vít Bárta byl spoluvlastníkem bezpečnostní agentury ABL až do května minulého roku, kdy svůj podíl prodal svému bratrovi.

Kauzy, ve kterých figuruje bezpečností agentura ABL a její pracovníci, považuje za dostatečný důvod k demisi či odvolání ministra dopravy Víta Bárty 44,2% respondentů.

Pověst Víta Bárty, která měla spíše vzestupnou tendenci, doznala v souvislosti s kauzou ABL jisté újmy. Za neschopného a nedůvěryhodného politika ho nyní považuje 52,4% dotázaných.

Řada afér, kterým byl v poslední době nucen čelit ministr školství Josef Dobeš, považuje za důvod k rezignaci 54,6% respondentů. V případě Josefa Dobeše se média zmiňují o jeho údajné milence, vysokých odměnách některým ze zaměstnanců ministerstva školství, obvinění z vypracování části seminární práce pro svou podřízenou nebo o drahých fotkách pro jeho osobní účely.

Většina respondentů (63,3%) zastává názor, že ministr Josef Dobeš není schopným a důvěryhodným politikem.

V kontextu vnímání Josefa Dobeše českou veřejností pak není překvapením, že se dle názoru 62,6% respondentů v roli ministra školství, mládeže a tělovýchovy neosvědčil.

Více na http://www.sanep.czCopyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz