» Magazín

SANEP: ČEŠI MAJÍ NADÁLE DŮVĚRU V JADERNÉ ELEKTRÁRNY, ALE SOUHLASÍ S OVĚŘENÍM JEJICH BEZPEČNOSTI

SANEP: ČEŠI MAJÍ NADÁLE DŮVĚRU V JADERNÉ ELEKTRÁRNY, ALE SOUHLASÍ S OVĚŘENÍM JEJICH BEZPEČNOSTI

Praha 22. března (PROTEXT) - Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima, kterou spustilo silné zemětřesení a vlna tsunami, rozpoutala celosvětovou diskusi a mnohdy i hysterii v otázce využívání atomové energie. Jak však ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, Češi ve většině z jaderné energetiky nemají obavy a považují domácí jaderné elektrárny Temelín a Dukovany za bezpečné.


Většina domácí populace rovněž nadále podporuje dlouhodobou energetickou koncepci vlády, která v rámci podpory ekologicky čisté výroby energie počítá s rozvojem jaderných elektráren. V souvislosti s problémy japonské jaderné elektrárny způsobené přírodní katastrofou plánují země, které podporují jadernou energetiku, prověření a zlepšení bezpečnosti existujících a plánovaných jaderných elektráren. V této souvislosti uvedl ministr průmyslu Martin Kocourek, že ČR je rovněž připravena elektrárny vystavit dalším testům. Rovněž většina domácí populace se domnívá, že by Česká republika měla přistoupit k přezkoumání bezpečnosti všech svých jaderných elektráren. O bezpečnosti tuzemských jaderných elektráren se v médiích vedle samotného premiéra ČR Petra Nečase a řady odborníků vyjádřila pozitivně i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která mj. uvedla, že domácím jaderným elektrárnám podobné problémy jako v japonské elektrárně Fukušima poškozené silným zemětřesením nehrozí. Daně Drábové pak důvěřuje více jak dvě třetiny domácí populace. Jak však rovněž ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, informace o tom, jak se zachovat v případě stavu "jaderného ohrožení", má méně jak třetina veřejnosti.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 16. - 19. března 2011 na vybrané skupině 6.564 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 16.182 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, japonská jaderná krize doposud neotřásla dlouhodobě většinovou důvěrou české veřejnosti v bezpečnost jaderné energie. Obavu z jaderné energetiky aktuálně totiž nepociťuje v souhrnu 54,4 % respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Za bezpečné pak považuje tuzemské jaderné elektrárny Dukovany a Temelín 69 % dotázaných.

S dlouhodobou vládní energetickou koncepcí, která v rámci podpory ekologicky čisté výroby energie počítá s dalším rozvojem domácích jaderných elektráren, vyjadřuje aktuálně souhlas 60,3 % dotázaných.

Nadpoloviční většina veřejnosti (55 %) se domnívá, že by se Česká republika v rámci zvýšení své energetické bezpečnosti a soběstačnosti měla zaměřit právě na zvýšení kapacit své jaderné energetiky.

I přes důvěru v bezpečnost tuzemských elektráren však 58,8 % dotázaných sdílí názor, že by Česká republika měla přistoupit ke stejnému kroku jako Německo, které po událostech v Japonsku plánuje přezkoumání bezpečnosti všech svých jaderných elektráren.

Slovům předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která tvrdí, že v ČR k žádnému ohrožení nedojde, důvěřuje 67,6 % respondentů.

Informace o tom, jak se zachovat v případě stavu "jaderného ohrožení", má v tuto chvíli pouze 31,6 % dotázaných. Nedostatek informací ohledně chování v případě jaderného ohrožení pak připouští v souhrnu 65,7 % dotázaných.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz