» Magazín

SANEP: ALEXANDR VONDRA BY MĚL ODEJÍT Z VRCHOLNÉ POLITIKY, MÍNÍ VĚTŠINA ČECHŮ

SANEP: ALEXANDR VONDRA BY MĚL ODEJÍT Z VRCHOLNÉ POLITIKY, MÍNÍ VĚTŠINA ČECHŮ

Praha 28. března (PROTEXT) - Největší kauzou, která otřásá stávající vládní koalicí, je bezpochyby kauza související s údajně předraženou zakázkou pro firmu ProMoPro z doby českého předsednictví EU, v níž figuruje ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra.


Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, nadpoloviční většina domácí populace aktuálně vnímá Alexandra Vondru jako nedůvěryhodného politika a považuje kauzu ProMoPro za natolik závažnou, že by Alexandr Vondra měl zcela odejít z vrcholné politiky. Téměř dvě třetiny veřejnosti pak považuje za oprávněnou kritiku Alexandra Vondry ze strany poslanců za TOP 09 a Starostů a VV. Stejně tak panuje většinové mínění, že by stávající premiér a předseda ODS Petr Nečas měl ustoupit tlaku koaličních partnerů a měl by Alexandra Vondru z pozice ministra obrany odvolat. Nadpoloviční většina domácí populace je rovněž přesvědčena, že ODS by měla ministra obrany Alexandra Vondru v souvislosti s kauzou ProMoPro vyzvat k jeho rezignaci na post ministra obrany. Jak dále ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, zatímco názory voličů TOP 09 a Věcí veřejných plně korespondují s názorem veřejnosti, voliči ODS vnímají Alexandra Vondru jako schopného a důvěryhodného politika, který by neměl v souvislosti s kauzou ProMoPro odcházet cela z vrcholné politiky. Nicméně stejně jako většina veřejnosti, i voliči ODS považují kauzu ProMoPro za natolik závažnou, že by měl Vondra rezignovat na svůj ministerský post. Ani voliče ODS totiž Vondra nepřesvědčil svými argumenty o své nevině. Nicméně je zajímavé, že voliči občanských demokratů nepodporují odvolání Vondry na základě požadavků ostatních vládních koaličních stran a stejně tak jsou přesvědčeni, že by ODS měla za svým ministrem stát. Voliči ODS by tak zjevně ocenili jeho osobní vyvození zodpovědnosti před koaličním či stranickým pranýřováním, po vzoru bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila. Tento postoj voličů ODS rovněž naznačuje, že část voličů ODS vnímá celou kauzu ProMoPro jako koaliční konflikt, což ostatně dokládá zjištění, že většina voličů občanských demokratů je přesvědčena, že by tato kauza mohla vést ve svém konečném důsledku až k rozpadu stávající vládní koalice ODS, TOP 09 a VV. Jak však dokládají výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, i mezi voliči ODS je zjevné napětí a názorové pnutí, které se může velice rychle většinově překlenout v neprospěch Alexandra Vondry. Navíc, jak ukázal nedávný průzkum společnosti SANEP, dosavadní kauzy koaličního vládního kabinetu fatálně otřásají důvěrou veřejnosti v protikorupční vládní politiku a právě kauza ProMoPro Alexandra Vondry, která dle většinového názoru nejvíce ohrožuje důvěryhodnost celé vlády, bezpochyby může ve vnímání protikorupční vládní politiky zasadit v rámci křehkého veřejného mínění smrtelnou ránu.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 25. - 27. března 2011 na vybrané skupině 4.738 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 10.540 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Názor, že se Alexandr Vondra v roli ministra obrany osvědčil, sdílí 20,2% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Opačného názoru je však 58,3% dotázaných. Kladně pak hodnotí Alexandra Vondru 50,4% voličů ODS. Voliči TOP 09 a VV však sdílí názor široké veřejnosti.

Jako nedůvěryhodného politika vnímá Alexandra Vondru 64,2% domácí populace. Naopak většina voličů ODS (60,8%) považuje Alexandra Vondru za důvěryhodného politika. To může být dáno tím, že v rámci ODS byl Alexandr Vondra vnímán dlouhodobě jako seriózní a kultivovaný politik.

Za natolik závažnou, že by stávající ministr obrany Alexandr Vondra měl neprodleně rezignovat na svůj post ministra obrany, považuje kauzu ProMoPro v souhrnu 66,9% dotázaných. Zde se však shoduje názor většiny veřejnosti i s názorem 47,4% voličů ODS. Pro rezignaci Vondry se vyslovilo i 60% voličů TOP 09 a 81,5% voličů Věcí veřejných.

Jako oprávněnou vnímá kritiku Alexandra Vondry, který dle názoru poslanců za TOP 09 a Starostů a VV v souvislosti s kauzou ProMoPro nevyvodil dostatečnou politickou odpovědnost, 64,5% respondentů. Překvapivě se k tomuto názoru hlásí i 47,1% voličů ODS.

Rezignaci Alexandra Vondry na všechny jeho funkce a jeho odchod z vrcholné politiky by uvítalo 64,5% domácí populace. S tím však nesouhlasí 49,5% voličů ODS.

Až k rozpadu stávající vládní koalice ODS, TOP 09 a VV by mohla ve svém důsledku vést kauza ProMoPro, dle mínění 34,6% dotázaných. Stejného názoru je i 46,7% voličů ODS, což naznačuje, že tato část voličů vnímá kauzu Alexandra Vondry jako vyostřený koaliční problém.

Argumentace, kterou ministr Alexandr Vondra prokazuje svou nevinu, nepřesvědčila 63,3% veřejnosti. Stejně tak nepřesvědčil slovy o své nevině Alexandr Vondra v souhrnu 42% voličů ODS.

Většina veřejnosti (62%) se v souhrnu domnívá, že by stávající premiér a předseda ODS Petr Nečas měl ustoupit tlaku koaličních partnerů a měl by Alexandra Vondru z pozice ministra obrany odvolat. Tento názor sdílí rovněž 74,2% voličů Věcí veřejných a 69,2% voličů TOP 09. Opačného názoru je pak 53,9% voličů ODS.

ODS by měla podle názoru 56,5% respondentů ministra obrany Alexandra Vondru v souvislosti s kauzou ProMoPro vyzvat k rezignaci na post ministra obrany. Názor, že by ODS měla stát za jeho nevinou a podporovat jeho setrvání ve vládní funkci, pak sdílí pouze 10,9% dotázaných.

Stát za nevinou Alexandra Vondry a podporovat jeho setrvání ve vládní funkci by měla ODS dle názoru 36,4% voličů ODS. Výzvu k rezignaci Alexandra Vondry na post ministra obrany ze strany vedení ODS pak podporuje 30,7% voličů ODS.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty ;mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz