» Neziskové organizace

Integrace 3P, z.s. se ještě drží, jednoduché to není…

Integrace 3P, z.s. se ještě drží, jednoduché to není…

Nic už nebude stejné jako před pandemií koronaviru (Covid-19). Naše komunitní centrum, které najdete v centru Prahy v Rybné ulici se připravovalo na pokračování svého kontinuálního projektu plného aktivit, jak přímo v centru, tak i venku v kulisách úžasného velkoměsta. Slunce nás každý rok láká ven, a tak chodíme společně fotit malebné kouty Prahy, na vycházky či si jen tak sednout do parku a povídat si či společně číst. 


V březnu jsme však byli nucení zavřít a v centru jsme jen podle individuálních potřeb klientů, respektive přizpůsobit se „nouzovému stavu“. Mysleli jsme, že postačí dva dny v týdnu, ale situace se jeví v úplně jiném a nepříznivém světle…

Ze zaběhnutého komunitního centra, odkud se ozýval neustále smích dětí i seniorů a samozřejmě i dospělých se stává spíše kontaktní centrum a do smíchu celé řadě návštěvníků vůbec není. Některým koronavirus, i když nepřímo, zcela změnil život! Neonemocněli, ani nikdo z jejich okolí, avšak ze dne na den nemohou pracovat a přišli o jediný zdroj obživy. Hroutí se jejich podnikání, ohrožena je jejich práce, jsou ve stresu a velké nejistotě, a tak jsme se stali jakýmsi ostrovem spíše pomoci, než-li zábavy a společných aktivit.

Chybí nám lidské zdroje a důvod je prostý, snažíme se více než polovinu, vlastně většinu aktivit vykonáváme zdarma. Do listopadu 2019 jsme byli „Centrum Rybná“, které realizovalo nezisková organizace Integrace 3P, z.s., ale bohužel nám nebyl prodloužen podnájem u naší „mateřské“ organizace Půjčovně 3P Praha (nájemce MČ Praha 1), která iniciovala před několika roky náš vznik v rámci užší specializace.  Nic však není pro nás překážkou, nepotřebujeme posilovat ego Integrace 3P a okamžitě jsme se stali dobrovolníky naší matky a pokračujeme v pomoci dále, je tu totiž celá řada těch, kteří nás potřebují.

U většiny OSVČ, ale i zaměstnanců ve vybraných oborech došlo k výrazným změnám a my se je snažíme podpořit formou konzultací, rozšiřováním sociálněprávního povědomí, psychosociální podporou, specifickými tréninky a sdílením dobré praxe. Na vše navazuje sociálně zdravotní manažment určený primárně pro jednotlivce a rodiny ve složité či komplikované sociálně zdravotní situaci.

Jediné, co si teď přejeme je to, abyste nám drželi palce, ať vše zvládneme, abychom tu i nadále mohli pro vás být.

Vaše Integrace 3P, z.s.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz