» Neziskové organizace

Klub českých turistů, zkráceně KČT

Klub českých turistů, zkráceně KČT

Klub českých turistů vznikl 11. 6. 1888 a o rok později jeho členové vyznačili první turistickou trasu ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Od té doby se těší organizovaná i individuální turistika v českých zemích velkému zájmu veřejnosti.


Dnes KČT značí a udržuje 43 590 kilometrů pěších tras a 39 106 kilometrů cyklotras, a to díky úsilí dvou tisíc dobrovolných značkařů. Pořádá každoročně přes 3 000 akcí pro veřejnost s účastí kolem 400 tisíc turistů. Některé letošní akce musely být z důvodu pandemie zrušeny nebo přeloženy na pozdější termín. Informace jsou k dispozici na www.kct.cz v sekci Akce/Kalendář turistických akcí.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz