» Neziskové organizace

Půjčovna 3P Praha , z.s.

Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem.


Možná nás znáte jako Občanské sdružení 3P, o. s., které  bylo založeno v roce 2010 - a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Toto centrum   působilo v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy již od roku 2002. Jeho činnost byla ukončena v únoru 2012 a nástupnickou organizací se od 1. března 2012 stalo Občanské sdružení 3P, o.s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo dne 1. ledna 2015 k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku a to pod názvem Půjčovna 3P Praha, z.s., spisová značka L 22013.
Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek - u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory  realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás - stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme  i v konzultační sféře

 
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.


 

3P, o. s. - Podpora Pomoc Pomůcky

Sídlo: Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00

Prezident sdružení: Mgr. Jana Zavadilová, tel. 736 509 900, e-mail: zavadilovaj@email.cz

IČO: 22853332
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 245 110 988/0300

Webové stránky: http://www.3p-os.czPůjčovna kompenzačních pomůcek: Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00

Tel.: 224 323 433

Kontakty:

Lenka Dvořáková    tel. 224 323 433      736 509 852       3p.poradna3@email.cz

Luboš Kůstka                                          724 654 007       pujcovna.czp@centrum.cz

Jitka Hloušková                                       774 785 850       3P.poradna3@email.cz


Půjčovna kompenzačních pomůcek: Úlibická 547, 197 00  Praha 19 - Kbely

Kontaktní osoba: Jan Vencl, tel. 724 654 089, provozní doba dle telefonické dohody


Přeprava osob a pomůcek  - stanoviště:
Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00

mob.: 724 654 007, 736 509 864 (vozidlo vyjíždí ze stanoviště na Praze 6)

Úlibická  547, 197 00 Praha 19

mob.: 724 654 089 (vozidlo vyjíždí ze stanoviště na Praze 19)


Pracoviště Rybná 24, Praha 1:

Každé úterý       8.00 - 16.00 klientky projektu

Každý čtvrtek     8.00 - 16.00 klientky projektu

Každý čtvrtek   12.00 - 13.30 trénink paměti (kapacita je naplněna)

                        13.30 - 14.30 komunitní setkávání seniorů

Zpracování sociální analýzy a specializované poradenství - služba je zpoplatněna (pouze pro objednané).

Kontakt: Mgr. Lenka Žáčková, tel. 728 453 621, e-mail: lenka.zako@seznam.cz
Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz